Home      SILA      Privacy      Vragen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2008 telt voor de zes deelnemende kerkgenootschappen nu 6.409.551 geregistreerden (telling eind 2008). Dat is 75.015 minder dan het jaar daarvoor.

 
2008
2007
2006
2005
2004
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
8.942
9.094
9.411
9.509
10.051
Nieuw-Apostolische Kerk
11.123
11.246
11.326
11.157
11.530
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.469
5.550
5.654
5.623
5.820
Protestantse Kerk in Nederland
2.260.638
2.323.955
2.389.369
2.458.788
(2.479.055)
  Evangelisch-Lutherse Kerk
0
0
0
0
14.906
  Gereformeerde Kerken
0
0
0
0
617.284
  Nederlandse Hervormde Kerk
0
0
0
0
1.846.865
Rooms-Katholieke Kerk
4.122.820
4.134.144
4.156.970
4.234.881
4.414.574
Vrij-Katholieke Kerk
559
577
630
662
634
     
TOTAAL
6.409.551
6.484.566
6.573.360
6.720.620
6.921.664
     

Aantallen mutaties
In 2008 werden in totaal 1.269.795 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2007
1.229.855
2006
1.223.396
2005
1.561.843
2004
1.603.928
2003
1.330.840
2002
964.364


Bericht bijgewerkt op 23 februari 2009