Home      SILA      Privacy      Vragen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2009 telt voor de zes deelnemende kerkgenootschappen nu 6.306.662 geregistreerden (telling eind 2009). Dat is 102.089 minder dan het jaar daarvoor.

 
2009
2008
2007
2006
2005
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
8.680
8.942
9.094
9.411
9.509
Nieuw-Apostolische Kerk
10.908
11.123
11.246
11.326
11.157
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.275
5.469
5.550
5.654
5.623
Protestantse Kerk in Nederland
2.188.090
2.260.638
2.323.955
2.389.369
2.458.788
Rooms-Katholieke Kerk
4.093.194
4.122.820
4.134.144
4.156.970
4.234.881
Vrij-Katholieke Kerk
515
559
577
630
662
       
TOTAAL
6.306.662
6.409.551
6.484.566
6.573.360
6.720.620
       

Aantallen mutaties
In 2009 werden in totaal 1.219.907 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2008
1.269.795
2007
1.229.855
2006
1.223.396
2005
1.561.843
2004
1.603.928
2003
1.330.840
2002
964.364


Bericht bijgewerkt op 8 maart 2010