Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2013 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.999.683 geregistreerden (telling eind 2013). Dat is 83.935 minder dan het jaar daarvoor.

 
2013
2012
2011
2010
2009
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
9.240
9.317
9.361
9.538
8.680
Leger des Heils *
9.994
10.226
5.867
0
 
Nieuw-Apostolische Kerk
10.366
10.575
10.695
10.842
10.908
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.997
5.081
5.143
5.173
5.275
Protestantse Kerk in Nederland
1.952.963
2.007.602
2.069.646
2.128.962
2.188.090
Rooms-Katholieke Kerk
4.011.653
4.040.332
4.065.323
4.083.399
4.093.194
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
470
485
492
496
515
           
TOTAAL
5.999.683
6.083.618
6.166.527
6.238.410
6.306.662
           

Aantallen mutaties
In 2013 werden in totaal 1.092.768 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2012
1.239.142
2011
1.396.306
2010
1.279.987
2009
1.219.907
2008
1.269.795

* De participatie van het Leger des Heils is in het jaar 2010 gestart. De fysieke aansluiting is ultimo 2011 gestart.

Bericht bijgewerkt op 1 mei 2014