Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2014 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.768.937 geregistreerden (telling eind 2014). Dat is 230.746 minder dan het jaar daarvoor, waarvan 136.967 afmeldingen door de RNI*.

 
*2014
2013
2012
2011
2010
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
8.851
9.240
9.317
9.361
9.538
Leger des Heils
9.689
9.994
10.226
5.867
0
Nieuw-Apostolische Kerk
9.842
10.366
10.575
10.695
10.842
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.819
4.997
5.081
5.143
5.173
Protestantse Kerk in Nederland
1.870.006
1.952.963
2.007.602
2.069.646
2.128.962
Rooms-Katholieke Kerk
3.865.290
4.011.653
4.040.332
4.065.323
4.083.399
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
440
470
485
492
496
           
TOTAAL
5.768.937
5.999.683
6.083.618
6.166.527
6.238.410
           

Aantallen mutaties
In 2014 werden in totaal 1.071.387 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2013
1.092.768
2012
1.239.142
2011
1.396.306
2010
1.279.987
2009
1.219.907

* In verband met de invoering van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn ruim 135.000 geregistreerden extra afgemeld.

Bericht bijgewerkt op 10 juni 2015