Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2017 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.448.511 geregistreerden (telling eind 2017). Dat is 102.919 minder dan het jaar daarvoor.

 
2017
2016
2015
*2014
2013
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
8.664
8.771
8.827
8.851
9.240
Leger des Heils
4.586
4.734
4.895
9.689
9.994
Nieuw-Apostolische Kerk
9.244
9.450
9.655
9.842
10.366
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.585
4.671
4.757
4.819
4.997
Protestantse Kerk in Nederland
1.699.525
1.754.126
1.810.363
1.870.006
1.952.963
Rooms-Katholieke Kerk
3.721.506
3.769.270
3.816.684
3.865.290
4.011.653
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
401
408
431
440
470
           
TOTAAL
5.448.511
5.551.430
5.655.612
5.768.937
5.999.683
           

Aantallen mutaties
In 2017 werden in totaal 1.103.130 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2016
1.055.842
2015
1.111.781
2014
1.071.387
2013
1.092.768
2012
1.239.142
2011
1.396.306

* In verband met de invoering van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn ruim 135.000 geregistreerden extra afgemeld.

Bericht bijgewerkt op 19 mei 2018