Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2010 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 6.238.410 geregistreerden (telling eind 2010). Dat is 68.252 minder dan het jaar daarvoor.

 
2010
2009
2008
2007
2006
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
9.538
8.680
8.942
9.094
9.411
Leger des Heils *
0
       
Nieuw-Apostolische Kerk
10.842
10.908
11.123
11.246
11.326
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.173
5.275
5.469
5.550
5.654
Protestantse Kerk in Nederland
2.128.962
2.188.090
2.260.638
2.323.955
2.389.369
Rooms-Katholieke Kerk
4.083.399
4.093.194
4.122.820
4.134.144
4.156.970
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
496
515
559
577
630
         
TOTAAL
6.238.410
6.306.662
6.409.551
6.484.566
6.573.360
         

Aantallen mutaties
In 2010 werden in totaal 1.279.987 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2009
1.219.907
2008
1.269.795
2007
1.229.855
2006
1.223.396
2005
1.561.843
2004
1.603.928
2003
1.330.840
2002
964.364

* De participatie van het Leger des Heils is in het jaar 2010 gestart. De fysieke aansluiting zal in het jaar 2011 plaatsvinden.

Bericht bijgewerkt op 28 maart 2011