Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

 

Een centraal bureau per kerkgenootschap
Individuele kerkleden die vragen hebben over de kerkledenadministratie of over hun persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, kunnen die vragen stellen aan hun eigen kerkgenootschap.
Voor alle zaken rond de kerkledenadministratie heeft elk aangesloten kerkgenootschap een eigen centraal bureau.
Ook de lokale kerkledenadministrateurs kunnen daar met hun vragen terecht.
De adressen van de centrale bureaus zijn:

               Rooms-Katholieke Kerk
               RK Bureau voor de Ledenadministratie
               Postbus 215
               6130 AE  Sittard
               tel.: (085) 773 14 06

               Protestantse Kerk in Nederland
               LRP-team
               Postbus 8527
               3503 RM  Utrecht
               tel.: (030) 880 17 77

               Algemene Doopsgezinde Sociëteit
               Singel 454
               1017 AW  Amsterdam
               tel.: (020) 623 09 14

               Oud-Katholieke Kerk van Nederland
               Koningin Wilhelminalaan 3
               3818 HN  Amersfoort
               tel.: (033) 462 08 75

               Nieuw-Apostolische Kerk
               Utrechtseweg 73 A
               3818 EB  Amersfoort
               tel.: (033) 463 34 24

               Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
               Schoolberg 12
               5954 AR Beesel

               Leger des Heils
               Postbus 3006
               1300 EH  Almere
               tel.: (036) 539 81 11

   

 

SILA-helpdesk

De SILA heeft een helpdesk, maar die is uitsluitend bestemd voor de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen en voor de burgerlijke gemeenten.

Openingstijden
Op maandag, woensdag en donderdag van 9 - 12 uur.
Tel.: (085) 760 92 00

Bericht bijgewerkt op 3 juli 2024