Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

Hoe kunnen niet-aangesloten kerkgenootschappen of genootschappen op geestelijke grondslag participeren in de SILA?

1. Participatie genootschappen
Conform artikel 99 lid 2 van de Wet GBA en de eigen statuten van de SILA, staat de SILA als samenwerkingsverband open voor participatie van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag.

Artikel 2 lid 1 van de statuten luidt:
“De stichting heeft ten doel als samenwerkingsverband van kerkgenootschappen en/of andere genootschappen op geestelijke grondslag – ook te noemen: participanten – te functioneren overeenkomstig de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Staatsblad 1994, 194), het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de daarop gebaseerde autorisatie van de stichting voor de systematische verstrekking van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens en het vestigingsregister en tot het uitvoeren van de regels omtrent de verzending en het ontvangen van berichten in verband met deze systematische verstrekking.”

De statuten worden op verzoek aan nieuwe genootschappen opgestuurd.

2. Aanmelding nieuwe genootschappen
Nieuwe genootschappen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de SILA. De directeur van de SILA zal dan een afspraak maken met het genootschap om toelichting te geven op de wettelijke richtlijnen, de participatieovereenkomst en de aansluitingskosten en jaarlijkse kosten van de participatie.

3. Participatie
De participatie komt tot stand door het afsluiten van een participatieovereenkomst, autorisatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en publicatie daarvan in de Staatscourant.


Bericht bijgewerkt op 12 april 2013