Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2011 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 6.166.527 geregistreerden (telling eind 2011). Dat is 71.883 minder dan het jaar daarvoor.

 
2011
2010
2009
2008
2007
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
9.361
9.538
8.680
8.942
9.094
Leger des Heils *
5.867
0
     
Nieuw-Apostolische Kerk
10.695
10.842
10.908
11.123
11.246
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.143
5.173
5.275
5.469
5.550
Protestantse Kerk in Nederland
2.069.646
2.128.962
2.188.090
2.260.638
2.323.955
Rooms-Katholieke Kerk
4.065.323
4.083.399
4.093.194
4.122.820
4.134.144
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
492
496
515
559
577
           
TOTAAL
6.166.527
6.238.410
6.306.662
6.409.551
6.484.566
           

Aantallen mutaties
In 2011 werden in totaal 1.396.306 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2010
1.279.987
2009
1.219.907
2008
1.269.795
2007
1.229.855
2006
1.223.396
2005
1.561.843
2004
1.603.928
2003
1.330.840
2002
964.364

* De participatie van het Leger des Heils is in het jaar 2010 gestart. De fysieke aansluiting is ultimo 2011 gestart.

Bericht bijgewerkt op 14 mei 2012