Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2012 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 6.083.618 geregistreerden (telling eind 2012). Dat is 82.909 minder dan het jaar daarvoor.

 
2012
2011
2010
2009
2008
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
9.317
9.361
9.538
8.680
8.942
Leger des Heils *
10.226
5.867
0
   
Nieuw-Apostolische Kerk
10.575
10.695
10.842
10.908
11.123
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
5.081
5.143
5.173
5.275
5.469
Protestantse Kerk in Nederland
2.007.602
2.069.646
2.128.962
2.188.090
2.260.638
Rooms-Katholieke Kerk
4.040.332
4.065.323
4.083.399
4.093.194
4.122.820
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
485
492
496
515
559
           
TOTAAL
6.083.618
6.166.527
6.238.410
6.306.662
6.409.551
           

Aantallen mutaties
In 2012 werden in totaal 1.239.142 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2011
1.396.306
2010
1.279.987
2009
1.219.907
2008
1.269.795
2007
1.229.855
2006
1.223.396
2005
1.561.843
2004
1.603.928
2003
1.330.840
2002
964.364

* De participatie van het Leger des Heils is in het jaar 2010 gestart. De fysieke aansluiting is ultimo 2011 gestart.

Bericht bijgewerkt op 12 april 2013