Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2020 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.086.767 geregistreerden (telling eind 2020). Dat is 126.675 minder dan het jaar daarvoor.

 
2020
2019
2018
2017
2016
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
7.139
7.342
7.384
8664
8.771
Leger des Heils
0
4.303
4.459
4.586
4.734
Nieuw-Apostolische Kerk
8.713
8.906
9.087
9.244
9.450
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.261
4.373
4.408
4.585
4.671
Protestantse Kerk in Nederland
1.512.904
1.574.604
1.642.049
1.699.525
1.754.126
Rooms-Katholieke Kerk
3.553.381
3.613.536
3.668.505
3.721.506
3.769.270
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
369
378
388
401
408
           
TOTAAL
5.086.767
5.213.442
5.336.280
5.448.511
5.551.430
           

Aantallen mutaties
In 2020 werden in totaal 880.165 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2019
1.101.147
2018
995.504
2017
1.103.130
2016
1.055.842
2015
1.111.781
2014
1.071.387


Bericht bijgewerkt op 13 april 2021