Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2022 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 4.874.595 geregistreerden (telling eind 2022). Dat is 101.536 minder dan het jaar daarvoor.

 
2022
2021
2020
2019
2018
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
6.721
6.708
7.139
7.342
7.384
Leger des Heils
3.670
0
0
4.303
4.459
Nieuw-Apostolische Kerk
8.345
8.525
8.713
8.906
9.087
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.105
4.219
4.261
4.373
4.408
Protestantse Kerk in Nederland
1.416.071
1.462.773
1.512.904
1.574.604
1.642.049
Rooms-Katholieke Kerk
3.435.338
3.493.545
3.553.381
3.613.536
3.668.505
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
345
361
369
378
388
           
TOTAAL
4.874.595
4.976.131
5.086.767
5.213.442
5.336.280
           

Aantallen mutaties
In 2022 werden in totaal 866.524 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2021
803.221
2020
880.165
2019
1.101.147
2018
995.504
2017
1.103.130
2016
1.055.842


Bericht bijgewerkt op 19 juni 2023