Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2023 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 4.759.463 geregistreerden (telling eind 2023). Dat is 115.132 minder dan het jaar daarvoor.

 
2023
2022
2021
2020
2019
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
6.496
6.721
6.708
7.139
7.342
Leger des Heils
3.514
3.670
0
0
4.303
Nieuw-Apostolische Kerk
8.145
8.345
8.525
8.713
8.906
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.045
4.105
4.219
4.261
4.373
Protestantse Kerk in Nederland
1.366.676
1.416.071
1.462.773
1.512.904
1.574.604
Rooms-Katholieke Kerk
3.370.253
3.435.338
3.493.545
3.553.381
3.613.536
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
334
345
361
369
378
           
TOTAAL
4.759.463
4.874.595
4.976.131
5.086.767
5.213.442
           

Aantallen mutaties
In 2023 werden in totaal 763.427 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2022
866.524
2021
803.221
2020
880.165
2019
1.101.147
2018
995.504
2017
1.103.130


Bericht bijgewerkt op 3 juli 2024